Organizers

General Chairs

 • Xing Xie, Microsoft Research Asia
 • Ying Shan, Tencent
 • Yongfeng Huang, Tsinghua University
 • Program Chairs

 • Fangzhao Wu, Microsoft Research Asia
 • Chuhan Wu, Tsinghua University
 • Kai Shu, Illinois Institute of Technology
 • Xiang Ao, Chinese Academy of Sciences
 • Program Committee Members

 • Chenliang Li, Wuhan University
 • Chong Wang, S&P Global
 • Chuhan Wu, Tsinghua University
 • Cornelius A. Ludmann, University of Oldenburg
 • Danyang Liu, University of Science and Technology of China
 • Fangzhao Wu, Microsoft Research Asia
 • Heyuan Wang, Key Lab of High Confidence Software Technologies(MOE), School of EECS, Peking University
 • Hongtao Liu, Tianjin University
 • Jiaxin Mao, Renmin University of China
 • Kai Shu, Arizona State University
 • Kun Zhang, Hefei University of Technology
 • Le Wu, Hefei University of Technology
 • Maya Sappelli, University of Applied Sciences in Arnhem/Nijmegen
 • Özlem Özgöbek, Norwegian University of Science and Technology
 • Qi Liu, University of Science and Technology of China
 • Ru Zhang, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Ruixuan Liu, Renmin University of China
 • Tao Qi, Tsinghua University
 • Ting Bai, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Xiang Ao, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
 • Xing Xie, Microsoft Research Asia
 • Xinyi Zhou, Syracuse University
 • Yongfeng Huang, Tsinghua University
 • Yubo Chen, Tsinghua University
 • Yukihiro Tagami, Yahoo Japan Corporation